Kantelvoorbeelden

Rotterdamse initiatieven die op Nederland Kantelt verschenen.

De komende tijd zullen hier regelmatig weer nieuwe voorbeelden aan toe worden gevoegd.

Heb je een leuk kantelvoorbeeld dat je wilt delen? Mail ons dan even!

Creative Action Now (CAN)

Aan het woord is Nancy Hoffmann, mede-oprichter en bestuurslid van Stichting Creative Action Now (CAN). CAN wil dat kunst weer haar plek middenin de samenleving inneemt en wil daarbij helpen door talentvolle kunstenaars te verbinden aan opdrachtgevers die vast lijken te zitten in een probleem of uitdaging. Deze organisaties kunnen dan met behulp van de frisse blik van de kunstenaar èn medewerkers, buurtgenoten, deelnemers nieuwe en creatieve oplossingen op poten zetten. 

 

Follow This wil Shell laten kantelen

Follow this wil de wereld veel sneller duurzaam maken door ervoor te zorgen dat Shell zijn volle gewicht achter duurzame energie zet. Dat doen ze door massaal aandeelhouder te worden en bestaande aandeelhouders achter dit doel te scharen. Net zo lang tot Shell zich voldoende gesteund voelt om het roer om te gooien. 

de DakAkker- het eerste oogstbare dak van de Randstad

Op het dak van het Schieblock bevindt zich de DakAkker- het eerste oogstbare dak van de Randstad. De DakAkker is in Europa het grootste stadslandbouwdak. Beide daken samen zijn 1000 m2. Op de DakAkker wordt waterbuffering (zo’n 60.000 liter buffer capaciteit) gecombineerd met stadslandbouw. De DakAkker is naast een bufferend groendak dus ook een opbrengstdak. 

De Regels en de Rek

Met De regels en de rek laat Boukje Keijzer van 7Zebra’s zien hoe mensen ideeën en initiatieven mogelijk maken door de rek in regels te vinden. In een boek dat in november verschijnt, vindt je praktische tips over hoe je zelf die rek kunt vinden, samen met collega’s, bestuurders, partners en bewoners. Zodat je samen ervaart dat er tussen de regels meer ruimte is dan je dacht. Creatief realisatienetwerk 7Zebra’s creëert ruimte voor overheid, partners en burgers om samen maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Met benutting van ieders rol en verantwoordelijkheid.

Oud Zwemparadijs Tropicana wordt blauwe circulaire hub

BlueCity010 is een circulaire hub en netwerk van lokale ondernemers die hun business plannen, grondstoffen en reststromen op elkaar aansluiten. Het doel is om dit netwerk van ‘nieuwe ambachten’ (die waarde creëren uit de reststromen van de stad) zo ver mogelijk uit te bouwen. Uiteindelijk is het idee dat de blauwdruk voor dit netwerk zichzelf repliceert naar andere steden en zo haar impact vergroot.

Theatergroep Wunderbaum

Tijdens een intiem diner buigen Duitse en Nederlandse revolutionairen zich over de grote transitievraagstukken van deze tijd. Kunnen we onze vastgeroeste systemen hervormen? Hoe managen we ons leven, onze bedrijven, onze wereld? Of valt er niets meer te managen? Langs spraakverwarring en hoop richting verlossend digestief.

Smog Free Tower in Rotterdam

Het begin van een oplossing voor het smogprobleem ligt misschien wel in een oude glasfabriek uit 1937 in het Rotterdamse havengebied. Met zijn Smog Free Tower van een meter of zeven hoog wil uitvinder en kunstenaar Daan Roosegaarde (36) schone parken en buurten creëren. Tevens maakt hij smogsieraden. Vanuit de hele wereld stromen de aanvragen binnen en de crowdfundingsactie op Kickstarter loopt als een trein. Als het aan Roosegaarde ligt, zorgt hij tijdens de Olympische Spelen van 2022 in Beijing ook voor schone lucht.

Nederlandse recycle bank Afval loont

Afval loont is een innovatieve inzamelmethode voor gescheiden huishoudelijk afval. Terwijl mensen veelal gewend zijn om te betalen voor hun afval, krijgt men bij Afval loont een geldbedrag voor huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingeleverd. Nederland Kantelt sprak met initiatiefnemer Jorgen van Rijn en consultant Mario Sol, twee duurzame doeners bij Afval Loont.

Bouwen aan een robuuste stad: laten zien dat geld anders kan

Dam is een online handelsplatform voor ondernemers en ondernemende mensen in de regio Rotterdam. Geld wordt aangemaakt door rekeninghouders zelf, tijdens elke transactie, en wel op basis van de handelswaarde. Ook mensen buiten de regio die zaken willen doen met Rotterdammers kunnen een rekening openen. Dam wordt aangestuurd door een ‘zwerm’ onafhankelijke professionals. Nederland Kantelt sprak met één van de oprichters, Harry te Riele.

Kromkommer: Gekke groente redden.

Het klinkt een tikkeltje naïef, maar ook avontuurlijk. Het was na een college over de grote wereldproblemen dat verbinder Jente de Vries een week slecht sliep en voelde dat ze wat moest gaan doen. Samen met een studiegenoot richtte ze Kromkommer op en kon de strijd tegen verspilling van treurige tomaten en tweebeenwortels beginnen.

Nieuwe manier van werken die past bij deze tijd

Door Werken in Netwerken (WIN) bestaat er in 2020 geen significante werkloosheid meer. Dat is althans de visie van initiatiefneemster Irmgard Bomers. Met WIN wil ze een nieuwe manier van werken creëren die past bij deze tijd en die inspeelt op de behoefte aan flexibiliteit.

Koplopers in bewonersorganisatie

In het Rotterdamse koploperproject De Nieuwe Banier organiseren bewoners uit de Agniesebuurt (Rotterdam Noord) zelf allerlei activiteiten op het gebied van cultuur en ontmoeting. De bewoners hebben niet afgewacht tot de overheid kwam met de middelen en zijn gewoon aan de slag gegaan met het verbeteren van hun lokale leefomgeving.

Het Instituut voor Kantelaars, Friskijkers en Dwarsdenkers

Als projectleider bij de gemeente Rotterdam zoekt ze met mensen uit de wijk naar ongewone oplossingen voor leegstaande panden. Verbinder Nynke Schaaf beweegt als een vlinder tussen de oude en de nieuwe wereld en probeert ze met elkaar te verbinden. Om die twee werelden dichterbij elkaar te brengen en te mobiliseren, richtte ze het Instituut voor kantelaars, friskijkers en dwarsdenkers (nu: ConComCow, Connecting Communities in Coworking) op.

Afval verwerken bij de bron

Stadsgas wil een bijdrage leveren aan een duurzaam Rotterdam door met behulp van een biomassavergister GFT afval om te zetten in energie. En deel van de winst vloeit middels sociale projecten terug naar de wijk. Initiatiefnemer van Stadsgas (nu Groen Collect) is Philip Troost. 

Eetbare paddenstoelen kweken met RotterZwam

Het stadslandbouwbedrijf RotterZwam kweekt zwammen op koffiedik en koffieschilletjes afkomstig van onder andere Lebkov&Sons. Deze restproducten worden nu weggegooid en verbrand in de vuilverbranding. Rotterzwam haalt het afval op en kweekt er paddenstoelen op, die weer doorverkocht worden aan hippe restaurants.

Creatief beheer: Landleven in de stad

De Tuinman (m/v) is een nieuwe beroepsgroep in het publieke domein, het botanische broertje van de wijkagent, die zorgt voor een groene en gezonde wijk. Dit kan de Tuinman (m/v) het beste bereiken in samenwerking met ambtenaren, professionals en bewoners.

In een gele schoolbus mensen en kennis verbinden

DriveToConnect is vernieuwend omdat het kennis en ervaring met elkaar verbindt. De bus mag 19 personen vervoeren naar ludieke locaties, voor bijzondere bijeenkomsten en verrassende ontmoetingen. In de bus wordt actief gebruik gemaakt van alle middelen die voorhanden zijn om mensen te inspireren, te stimuleren en te motiveren. DriveToConnect wil zo een positieve bijdrage leveren om onze samenleving leuker, mooier, socialer en eerlijker te maken.

Blijstroom: De energieneutrale stad

Blijstroom streeft er naar om de wijk Rotterdam Noord energieneutraal te maken. Het idee is om te zoeken naar manieren om de energievraag van de ene partij te verbinden met het energieaanbod van een ander.  Blijstroom richt haar eerste pijlen op de wijk Rotterdam Noord.